# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-44โมก

 

ชื่อต้นไม้ :  โมก

เส้นรอบวง : 39  cm.

ความสูง :  6.30 m.