# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-45โมก

 

ชื่อต้นไม้ :  โมก

เส้นรอบวง :  35 cm.

ความสูง : 6.30  m.