# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-48ฟอคเทล

 

ชื่อต้นไม้ :  ฟอคเทล

เส้นรอบวง : 70  cm.

ความสูง : 5.88  m.