# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-51มะม่วง

 

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  32 cm.

ความสูง : 3.27  m.