# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-52แก้ว

ชื่อต้นไม้ :  แก้ว

เส้นรอบวง : 52  cm.

ความสูง :  6.30 m.