# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-61 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  125 cm.

ความสูง :  10.67 m.