# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-53มะม่วง

 

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 40  cm.

ความสูง : 6.30  m.