# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-65 ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :  38 cm.

ความสูง :  11.47 m.