# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-57ชมพู่

ชื่อต้นไม้ :  ชมพู่

เส้นรอบวง : 26  cm.

ความสูง : 6.30  m.