# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-60ยอ

 

ชื่อต้นไม้ :  ยอ

เส้นรอบวง : 31cm.

ความสูง :  4.60 m.