# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-61หางนกยูง

 

ชื่อต้นไม้ :  หางนกยูง

เส้นรอบวง : 127  cm.

ความสูง : 8.40  m.