# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-64

 

ชื่อต้นไม้ :  

เส้นรอบวง : 20  cm.

ความสูง :  4.68 m.