# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-67มะม่วง

 

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  49cm.

ความสูง :  4.68 m.