# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-68กะท้อน

 

ชื่อต้นไม้ :  กะท้อน

เส้นรอบวง : 62  cm.

ความสูง :12.04   m.