# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-68กระท้อน

ชื่อต้นไม้ :  กระท้อน

เส้นรอบวง : 62  cm.

ความสูง : 12.04   m.