# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-71หมาก

 

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :  55cm.

ความสูง :  4.68 m.