# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-72มะม่วง

 

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 71  cm.

ความสูง :  4.68m.