# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-73หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง : 58cm.

ความสูง :  4.68 m.