# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-75

 

ชื่อต้นไม้ :  

เส้นรอบวง : 36  cm.

ความสูง : 4.74  m.