# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-76

 

ชื่อต้นไม้ :  

เส้นรอบวง : 36  cm.

ความสูง :  4.33 m.