# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-77น้อยโหน่ง

 

ชื่อต้นไม้ :  น้อยโหน่ง

เส้นรอบวง : 33  cm.

ความสูง :  4.35 m.