# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-80ลำไย

 

ชื่อต้นไม้ :  ลำไย

เส้นรอบวง :  49cm.

ความสูง :6.02   m.