# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-82โมก

 

ชื่อต้นไม้ :  โมก

เส้นรอบวง :  87 cm.

ความสูง :  6.72 m.