# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-74 ส้มโอ

ชื่อต้นไม้ :  ส้มโอ

เส้นรอบวง :  34.50 cm.

ความสูง :  10.67 m.