# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-85ข่อย

 

ชื่อต้นไม้ :  ข่อย

เส้นรอบวง :  27 cm.

ความสูง :4.92   m.