# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-86หางนกยูง

 

ชื่อต้นไม้ : หางนกยูง

เส้นรอบวง :   160cm.

ความสูง : 10.98  m.