# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-87กระถิน

 

ชื่อต้นไม้ :  กระถิน

เส้นรอบวง : 40  cm.

ความสูง :  40.00 m.