# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-78 น้อยหน่า

ชื่อต้นไม้ :  น้อยหน่า

เส้นรอบวง :  17 cm.

ความสูง :  2.83 m.