# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-83 ส้มโอ

ชื่อต้นไม้ :  ส้มโอ

เส้นรอบวง :  52 cm.

ความสูง :  6.47 m.