# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-96มะรุม

 

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :  45 cm.

ความสูง : 6.44  m.