# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-98หูกวาง

ชื่อต้นไม้ :  หูกวาง

เส้นรอบวง :  112 cm.

ความสูง : 3.54  m.