# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-90 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  115 cm.

ความสูง :  10.54 m.