# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-102หูกวาง

 

ชื่อต้นไม้ :  หูกวาง

เส้นรอบวง : 144  cm.

ความสูง : 5.39  m.