# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-106ตะโก

 

ชื่อต้นไม้ :  ตะโก

เส้นรอบวง : 210  cm.

ความสูง : 5.24  m.