# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-107มะยม

 

ชื่อต้นไม้ :  มะยม

เส้นรอบวง :  38 cm.

ความสูง : 1.95m.