# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-109แค

 

ชื่อต้นไม้ :  แค

เส้นรอบวง : 47  cm.

ความสูง : 2.94m.