# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-110แค

ชื่อต้นไม้ :  แค

เส้นรอบวง :  30 cm.

ความสูง :  2.94 m.