# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-113หูกระจง

 

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง : 45  cm.

ความสูง : 3.54  m.