# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-115มะม่วง

 

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :22   cm.

ความสูง :  2.82 m.