# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-116ตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ตะแบก

เส้นรอบวง :57   cm.

ความสูง : 3.24  m.