# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-117ตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ :  ตะแบก

เส้นรอบวง : 48  cm.

ความสูง :3.24   m.