# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-121หมาก

 

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง : 46  cm.

ความสูง : 2.21  m.