# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-122หูกระจง

 

 

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง : 113  cm.

ความสูง : 4.84  m.