# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-124กระโดน

 

ชื่อต้นไม้ :  กระโดน

เส้นรอบวง :  84 cm.

ความสูง :   4.84m.