# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-125

ชื่อต้นไม้ :  

เส้นรอบวง :  56 cm.

ความสูง : 4.84  m.