# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-131หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :41   cm.

ความสูง :  2.29 m.