# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-132หมาก

 

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง : 38  cm.

ความสูง :  2.29 m.