# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-133หูกระจง

 

ชื่อต้นไม้ : หูกระจง 

เส้นรอบวง :  64 cm.

ความสูง :  3.14 m.