# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-135คูณ

 

ชื่อต้นไม้ :คูณ  

เส้นรอบวง :  59 cm.

ความสูง : 2.12  m.