# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-136ตะแบก

ชื่อต้นไม้ :  ตะแบก

เส้นรอบวง :  27 cm.

ความสูง :  2.12 m.